№23 саба_

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 

»

» — ПДО 07

« Стоматология»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 

топедиялық емдеу ерекшеліктері

 

 

   

Курс — 5

сабақ

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау ортопедиялық стоматология кафедрасының отырысында талқыланды

 

№19 Хаттама

 

 

 

Ортопедиялық стоматология кафедрасының

К.Д.Алтынбеков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

топедиялық емдеу ерекшеліктері

 

2. Мақсаты:

1) Білімді төмендегі сұрақтар бойынша қалыптастыру:

тіс — жақ жүйесі ауруларының негізгі нозологиялық түрлерінің жіктелуі;

сынықтардың дұрыс емес ( тура емес ) бітісуі;

жақсүйектердің контрактурасында және жалған буын кезінде ортопедиялық емдеу әдістерін жүргізу;

микростомиясы бар науқастарды тексеру әдістері;

медициналық тіркеу — есептеу құжаттарын енгізу ережесі.

2) Операциялық дағдыларды қалыптастыру:

— науқасты қарап тексеру;

— науқастың шағымын анықтау және нақтылау;

— анамнез жинау;

— қарап тексеру нәтижелерін жүргізу және интерпретациялау;

— регионарлы лимфа түйінін пальпациялау және алынған мәліметтерді интерпретациялау

— рентгенологиялық зерттеудің қорытындысын интерпретациялау (түсінік беру);

— тіркеу — есептеу құжаттарын толтыру.

3) Коммуникативті дағдыларды дамыту:

жаңа терминдерді және түсініктерді кіргізу: «тіс-жақ жүйесі туралы түсінік», «контрактура және микростомия туралы түсінік» , «ауру анамнезі», «өмір анамнезі» , «жалған буын туралы түсінік», «рентгенологиялық зерттеу қорытындысын интерпретациялау».

4) Төмендегі сұрақтар бойынша құқықтық компетенцияны қалыптасыру:

— ортопедиялық бейімдегі стоматологиялық науқастың зерттеу хаттамасы;

— дәрігер — стоматолог — ортопедтің тіркеу — есептеу құжаттарын толтыру және сақтау ережесі.

5) Студенттердің тақырыпты меңгеру уәждемесін (мотивациясын) дамыту:

дұрыс емес өскен сынықтар, жалған буындар, жақсүйек контрактурасы, микростомия, клиникасы, диагностикасы, емдеуі, ортопедиялық емдеудің ерекшеліктері.

 

:

 

4.Тақырып бойынша негізгі сұрақтар:

Бет-жақ аймағының жарақаттары бар науқастарды тексеру еркшеліктері.

Дұрыс бітпеген сынықтардың, жалған буындардың этиологиясы, патогенезі, клиникасы,

салыстырмалы диагностикасы

.

Микростомия, клиникасы, диагностикасы, ортопедиялық емдеу ерекшеліктері.

 

ситуациялық есептерді шешу, кіші топта жұмыс жасау.

Үш тілде глоссарий құрастыру (қазақ, орыс, ағылшын).

 

ағат есебінде)

Сабақ сатылары

Сабақ сатыларының

құрамы

Оқыту әдістері

Бақылау әдістері

(оқытушының таңдауы бойынша)

1

Кіріспе сатысы

Танысу, белгілеу тақырыппен, мотивациялық мінездемесімен, мақсаттары және міндеттерімен таныстыру.

2

Дайындық бақылауының деңгейі

Білім деңгейін анықтау

1.Ауызша сұрау

2Жазбаша сұрау

3. Қалыңдаған сұрау

4.Блиц-сұрау

5.Тестілеу

45

3

Негізгі саты

1. Дәрігер стоматолог ортопедтің жұмыс орнын дайындауын көрсетеді

Студенттер кіші топта (2-3 адам) науқасқа клиникалық тексеру жүргізеді (волонтерда).

Түсіндіру,

демонстрация, талдау, оқытушының жұмысын бақылау

Кіші топта жұмыс жасау

1.Коммуникативті дағдыларды тіке бақылау

100

 

Үзіліс

 

 

 

 

ғасы

1. Дәрігер стоматолог ортопедтің жұмыс орнын дайындауын көрсетеді

Студенттер кіші топта (2-3 адам) науқасқа клиникалық тексеру жүргізеді (волонтерда).

Түсіндіру,

демонстрация, талдау, оқытушының жұмысын бақылау

Кіші топта жұмыс жасау

1.Коммуникативті дағдыларды тіке бақылау

0

Сапаны бағалау сатысы

імді қорытынды бақылау

 

Жазбаша сұрау

Қалыңдаған сұрау

сұрақ

ілеу

Кері байланыс құру

 

 

 

 

.

 

 

Келесі тақырып бойынша түсінік беру

 

 

 

Барлығы

 

 

 

335

минут

 

:

И.М. Ортопедическая стоматология. — М., 1977.

Копейкин В.И. Ортопедическая стоматология. — М., 1988.

Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология. — М., 1998.

В.Ю. Ортопедическая стоматология. — М., 1977.

Руководство по ортопедической стоматологии. \ Под ред. проф. Ильиной – Маркосян. — М., 1974.

— М.,1998.

Е.Н. Ортопедическая стоматология. — Сп-б.: ИКФ «Фолиант», 1997.

П.З. Учебное пособие по военной челюстно-лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии.

И.И. Челюстно-лицевая ортопедия. — М.: Медицина, 1957.

В.А. Челюстно-лицевое протезирование. — М., 1985.

Курляндский В.Ю. Атлас. — М., 1970. — Т.2.

Б.Д., Малышев В.А. Переломы челюсти. — М.: Медицина, 1981.

В.Ю. Ортопедическая стоматология. Ортодонтия, травматология, челюстное и лицевое протезирование. — М., 1970. — Атлас 2. — Т.2.

 

7.Бақылау

сұрап келді. Фрагменттерде 17, 16, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 27 тістер сақталған. Анамнезінен: 1 жыл бұрын төменгі жағы сынған.

қойыңыз

емдеу жоспарын жасаңыз.

 

ауы 2 см асады.

қойыңыз.

емдеу жоспарын көрсетіңіз.

 

бір ай бұрынғы сынығы. Тіс формуласы:

000 0 00 0

87654321 12345678

0000 0000

қойыңыз.

емдеу жоспарын көрсетіңіз.

 

талады.

ќұрыңыз.

Үш тілде глоссарий құрастыру (қазақ, орыс, ағылшын).

ложный сустав

рубцовые контрактуры

микростомия

4. подвижность отломков

дефект костной ткани

иммобилизация

рентгендиагностика

механотерапия

9. лечебная гимнастика

одномоментное лечение

1. жалған буын

2. тыртықты контрактура

3. микростомия

4. жақ бөліктірінің қозғалғыштығы

5. сұйек тінінің ақауы

иммобилизация

рентгендиагностика

механотерапия

гимнастика

бірмезекті емдеу

Pseudarthrosis

scar contracture

microstomy

fragments mobility

bone tissue defect

immobilization

radiodiagnosis

mechanotherapy

physiotherapy

a one-time treatment

 

 

 

беті

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *