№8 финас расчет 11

8

Техніко-економічне обґрунтування та кошторисно-фінансовий

розрахунок лінійних споруд ВОСП.

При составлении сметно-финансового расчета составляется:

работ на строительство ВОЛП.

сметы на строительство ВОЛП.

капитальных вложений .

 

Примерный объем работ представлен в таблице 1.

Примерная смета представлена в таблице 2.

 

Определение коэффициента экономической эффективности строительства волоконно-оптической линии передачи.

 

ду.

до капітальних затрат К на придбання, монтаж устаткування і лінійних споруд [2]:

.1)

 

– власні доходи підприємства за рахунок створення нових каналів;

– експлуатаційні витрати.

є найважливішим економічним показником, тому що безпосередньо характеризують, у що обходиться створення нових ділянок мережі зв’язку. Капітальні витрати містять у собі витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування, інші види робіт пов’язані з будівництвом проектованої ділянки мережі.

чих площах ЛАЦ, витрати на будівництво приміщень не передбачаються. Отже капітальні витрати складаються з витрат на устаткування і лінійні споруди:

.2)

 

2

має вигляд:

 

.3)

 

Розрахунок терміну окупності кабельної лінії передавання

 

— Обчислення капітальних витрат

).

 

Між собою мережні вузли будуть відрізнятися типами оптичних і

них інтерфейсів, інше обладнання буде однаковим.

 

– Кошторис затрат на обладнання STM-4

534,10

 

в поліетиленовій захисній трубці ПНТ – 40/34 (для прокладки в кабельній каналізації).

3

для малих.

3348 грн.

складають:

 

складають:

 

— Обчислення експлуатаційних витрат

 

слуговування обладнання та лінійних споруд.

вання [2].

.

– Норми на технічне обслуговування обладнання ВОЛП

Одиниця

Норма

цю,

 

 

Чисельність штату можна розрахувати по формулі

 

.4)

– норматив часу на обслуговування обладнання ВОЛП;

= 1,08 – коефіцієнт, що враховує резерв на підміну під час відпустки;

= 168 годин.

4

чоловік.

— Розрахунок заробітної плати

льності персоналу, середньомісячної заробітної плати одного працівника , тобто:

.5)

 

грн.

Звідси, річний фонд заробітної плати складає:

 

го фонду заробітної плати, тобто:

 

— Розрахунок амортизаційних відрахувань

мулі:

.6)

 

виду;

– кількість видів основних фондів);

виду.

= 5%.

 

 

ційні відрахування складають 75% у загальній сумі експлуатаційних витрат:

.7)

Тоді,

 

 

 

5

— Розрахунок очікуваних доходів

 

мережі зв’язку, і розраховується за формулою:

 

(1.8)

 

;

= 0,3);

ПЦП.

лінії передавання:

 

=

 

:

 

:

 

ня буде визначатися за виразом:

буде дорівнювати:

——-

 

:

——

= 6,6 років, що підтверджує ефективність проектованої мережі.

 

 

 

 

 

№№

пп

Наименование работ

Един. изм

К-во

1

2

3

4

1

Протяженность трасы

км

 

 

Строительные работы

 

 

2

Разработка траншей для прокладки кабеля ручным способом в грунтах

а) 2-4 группы

 

км /100

 

3

Разработка траншей для прокладки кабеля экскаватором в грунтах 2-4 группы

 

км /100

 

4

Разработка котлованов для муфт ручным способом в грунтах 2-4 группы

 

км /100

 

5

Разработка котлованов для замерных столбиков ручным способом в грунтах

2-4 группы

 

км /100

 

 

6

Засыпка траншей и котлованов ручным способом грунт 1- 3 группы

 

100

 

7

Засыпка траншей и котлованов бульдозером грунт 1- 3 группы

 

100

 

8

Кабельные переходы через а/дороги и жд

— проколом

— направленным бурением

 

пер/ м

пер/ м

 

9

 

 

Кабельные переходы через водные преграды

направленным бурением

 

пер/ м

 

 

Монтажные работы

 

 

10

Прокладка кабеля (трубки) кабелеукладчиком в грунтах 2-3 группы

 

км.каб

При прокладке ОК без металлических элементов, кабель прокладывается в трубке ПВТ-40

11

Прокладка кабеля (трубки) в готовую траншею

 

км.каб

12

Прокладка кабеля в кабельную канализацию

— существующую

— проектируемую

 

км.каб

 

13

Задувка оптического кабеля в трубку

км.каб

 

При прокладке ОК

14

Монтаж соединительных муфт

— в кабельных колодцах

— в котлованах

 

шт

шт

 

15

Установка замерных столбиков

шт

 

16

Комплекс измерений оптического кабеля:

— измерения на кабельной площадке перед

прокладкой;

— измерения при прокладке каждой

строительной длины;

после прокладки на регенерационном

участке.

 

 

барабан

стр. длина

 

.

участок

 

17

Всего ОК

км

 

Lтр 1,024

 

Сметная стоимость кабельной линии

 

№№

пп

Перечень работ

Ед. измер.

Кол-во

единиц

Стоимость единицы

грн.

Общая стоимость

 

Строительные работы

 

 

 

 

Строительные работы

на загородном участке

 

 

 

1

Разработка траншей для прокладки кабеля ручным способом в грунтах

а) 2-4 группы

 

 

100

 

 

 

3470

2

Разработка траншей для прокладки кабеля экскаватором в грунтах 2-4 группы

 

100

 

 

5404

3

Разработка котлованов для муфт ручным способом в грунтах 2-4 группы

 

100

 

 

4773

4

Разработка котлованов для замерных столбиков ручным способом в грунтах

2-4 группы

 

 

100

 

 

 

5412

5

Засыпка траншей и котлованов ручным способом грунт 1- 3 группы

 

100

 

 

1647

6

Засыпка траншей и котлованов бульдозером грунт 1- 3 группы

 

100

 

 

898

 

 

 

 

 

 

7

Кабельные переходы через а/дороги и жд

проколом

 

10м

 

 

1460

8

Кабельные переходы через а/дороги и жд

направленным бурением

 

10м

 

 

5234

9

Кабельные переходы через водные преграды направленным бурением

 

10м

 

 

5234

 

Монтажные работы

 

 

 

10

в грунтах 2-3 группы

 

км.каб

 

 

9307

11

Прокладка кабеля (трубки) в готовую траншею

 

км.каб

 

 

1200

12

Прокладка кабеля в кабельную канализацию -существующую и проектируемую

 

 

км.каб

 

 

 

3900

13

Задувка оптического кабеля в трубку

км.каб

 

4500

14

Установка замерных столбиков

шт

 

248

15

Монтаж соединительных муфт в кабельных колодцах и в котлованах

 

шт

 

 

2636

 

Монтажно-измерительные работы на ОК

 

 

 

16

Измерения 8-ми волоконного кабеля рефлектометром на кабельной площадке перед прокладкой

 

барабан

 

 

1327

17

Измерения 8-ми волоконного кабеля рефлектометром при прокладке каждой

строительной длины;

 

стр. длина

 

 

1682

18

Монтаж муфт и измерение затухания места стыка рефлектометром в двух направлениях.

 

муфта

 

 

2637

19

Измерения оптических параметров 8 ми волоконного ОК с помощью оптических тестеров в двух направлениях на смонтированном участке

 

 

 

. уч.

 

 

 

 

1400

20

Кабель ОКЛБг-8

км

 

9100

Всего

 

Плановые накопления

 

 

 

 

 

Сметно-финансовый расчет

Сметно-финансовый расчет это определение стоимости всего проектируемого объекта.

Смета это определение стоимости оборудования, кабельных изделий и материалов, а также стоимость строительно-монтажных работ.

Сметы подразделяются на локальные сметы, объектные сметы и сводные сметы.

:

;

;

;

;

Смета на восстановление асфальтовых покрытий дорог и

;

;

;

;

;

— Смета на рекультивацию пахотных земель.

Объектные сметы. В первую объектную смету входят все сметы по территории города ОП-1 – первые шесть смет. Во вторую объектную смету входят все сметы на загородном участке. В третью объектную смету входят все сметы по ОП-2. Если проектируемая ВОЛП проходит на участке ОП-1 – ОП-2 – ОП-3 и т.д. , то по каждому ОП и каждому загородному участку составляют отдельную объектную смету.

Сводная смета – это стоимость всего объекта.

 

 

 

 

   

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *