№19 саба_

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 

»

» — ПДО 07

«Стоматология»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 

 

Тіс қатарының деформациясын комплексті емдеу әдістері. (ортопедиялық, аппараттық, аппаратты-хирургиялық; хирургиялық)

 

 

   

5

сабақ

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

стоматология кафедрасының отырысында талқыланды

 

Хаттама

 

 

 

Ортопедиялық стоматология кафедрасының

К.Д.Алтынбеков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Тіс қатарының деформациясын комплексті емдеу әдістері. (ортопедиялық, аппараттық, аппаратты-хирургиялық; хирургиялық)

 

Білімді төмендегі сұрақтар бойынша қалыптастыру:

тіс қатарының деформациясын жою;

беттің төменгі бөлігінің биіктігін қалпына келтіру;

төменгі жақ сүйегінің дұрыс орналасуын қалпына келтіру;

тиімді протездеу;

бұзылған тістің анатомиялық пішіні мен мөлшерін қалпына келтіру;

тіс қатарының үздіксіздігін қалпына келтіру;

профилактикалық жұмыс;

қатты тіндерді егеу әдісі;

дезокклюзия әдісі;

шықшыт буынының (Кастен синдромы) ауру дисфункциясы;

хирургиялық әдіс;

тіс қатарының деформациясын хирургиялық әдіспен қалпына келтіру;

тіс қатарының деформациясын ортопедиялық әдіспен қалпына келтіру;

Операциональді дағдыларды қалыптастыру:

сұрап және қарап тексерудің қорытындысын жүргізу және нақтылау;

ариткуляторда диагностикалық мүсіндерді оқу;

рентгенологиялық тексеру әдістері және оны нақтылау;

төменгі және жоғарғы жақ ғаныш мүсінін дайындау;

В.Ю.Миликеевич ұсынған тістердің окклюзиялық жазықтығының бұзылуын анықтау индексі;

Коммуникативті дағдыларды дамыту:

жаңа терминдер және түсініктемелер арқылы: «Вербальді және вербальді емес коммуникация», «Жарақаттық окклюзия», «Тұрақты шендеуіштік аппараттар және протездер», «Уақытша шендеуіштер», «Попов-Годон феномені», «Тістердің желкен тәрізді жайылуы», «Тістем деформациясы кезіндегі функционалдық бұзылыстар», «Тіс қатарының және тістемнің деформациясы кезіндегі тіс жақ жүйесінің компенсирленген жағдайы», «Тіс жақ жүйесінің субкомпенсирленген жағдайы», «Тіс қатарының және тістемнің деформациясы кезіндегі тіс жақ жүйесінің декомпенсирленген жағдайы»;

Төмендегі сұрақтар арқылы құқықтық компетенцияны қалыптастыру:

ортопедиялық бөлімдегі стоматологиялық науқастың емінің хаттамасы;

дәрігер ортопед-стоматологтың есептік –тіркеулік құжаттары;

«Тіс қатарының деформацясының кешенді емі».

 

: Тістер мен тіс қатарларының деформациясын ортопедиялық, ортодонтиялық және комплексті емдеу әдістерін білуді қалыптастыру

:

.

.

.

.

5.   Деформацияны хирургиялық әдістермен жою.

Үш тілде глоссарий құрастыру (қазақ, орыс, ағылшын).

 

сағат есебінде)

Сабақ сатылары

Сабақ сатыларының

құрамы

Оқыту әдістері

Бақылау әдістері

(оқытушының таңдауы бойынша)

1

Кіріспе сатысы

Танысу, белгілеу тақырыппен, мотивациялық мінездемесімен, мақсаттары және міндеттерімен таныстыру.

2

Дайындық бақылауының деңгейі

Білім деңгейін анықтау

1.Ауызша сұрау

2Жазбаша сұрау

3. Қалыңдаған сұрау

4.Блиц-сұрау

5.Тестілеу

45

3

Негізгі саты

1. Дәрігер стоматолог ортопедтің жұмыс орнын дайындауын көрсетеді

Студенттер кіші топта (2-3 адам) науқасқа клиникалық тексеру жүргізеді (волонтерда).

Түсіндіру,

демонстрация, талдау, оқытушының жұмысын бақылау

Кіші топта жұмыс жасау

1.Коммуникативті дағдыларды тіке бақылау

 

Үзіліс

 

 

 

 

— жалғасы

1. Дәрігер стоматолог ортопедтің жұмыс орнын дайындауын көрсетеді

Студенттер кіші топта (2-3 адам) науқасқа клиникалық тексеру жүргізеді (волонтерда).

Түсіндіру,

демонстрация, талдау, оқытушының жұмысын бақылау

Кіші топта жұмыс жасау

1.Коммуникативті дағдыларды тіке бақылау

Сапаны бағалау сатысы

імді қорытынды бақылау

 

Жазбаша сұрау

Қалыңдаған сұрау

сұрақ

ілеу

Кері байланыс құру

 

 

 

 

.

 

 

Келесі тақырып бойынша түсінік беру

 

 

 

Барлығы

 

 

 

минут

Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии Н-Новгород 1996.

журнал 1994, № 3.

2. Ильина-Маркосян Л.В. Деформации зубочелюстной системы и методы их лечения. М.1988.

Руководство по ортопедической стоматологии В.Н.Копейкина. М.1993.

стоматология.М.Мед. 1998.

Руководство по стоматологии. Ростов на Дону 2002.

Пономарев В.А. Механизм развития и способы устранения зубочелюстных деформаций. М.Мед. 1984.

состояния зубочелюстной системы. Алматы 1992.

1. 35 жастағы Д., атты науқас ортопедиялық стоматология клиникасына тістерінің жоқтығына, шайнау қызметінің бұзылуына шағымданып келген. Ортопедиялық ем жүргізілмеген.

87654321 ! 12345678

000 000

76! 67 — сауыттары инфраокклюзиялық күйде, тіс қатарының кетігіне қарай ығыса орналасқан

тактикасы.

Үш тілде глоссарий құрастыру (қазақ, орыс, ағылшын).

зубного ряда

резорбция костной ткани

окклюзии

4. блокирование движений нижней челюсти

5. зубоальвеолярное удлинение

Годона

7. аппаратурный метод лечения

метод дезоккдюзии

9. диагностические модели

кортикотомия

тіс қатарының кетіктері

сүйек тіндерінің резорбциясы

3. функционалды окклюзияның бұзылуы

4. төменгі жақ қозғалысының шектелуі

5. тісальвеолярлы ұзаруы

6. Попов-Годонның феномені

7. аппаратурлы емдеу әдісі

8. дезоккдюзия әдісі

калық мүсіндер

bone resorption

infraction of functional occlusion

blocking the movements of the mandible

dentoalveolar extension

Popov-Godon phenomenon

Apparatus treatment

desocclusion

diagnostic model

corticotomy

 

 

 

беті

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *