na4alo

Форма № 24

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

 

 

 

 

 

 

записка

до дипломної роботи

 

_______

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

 

 

 

 

22

напряму підготовки (спеціальності)

_

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

_

(прізвище та ініціали)

_________

(прізвище та ініціали)

__________

(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

року

РЕФЕРАТ

 

джерел.

є процес державного регулювання економіки міжнародного туризму.

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування структури, сутності та інструментів державного регулювання економіки міжнародного туризму.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВА, РЕГУЛЮВАННЯ, ІНСТРУМЕНТ, ТУРИЗМ, ЕКОНОМІКА, МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ОРГАНИ ВЛАДИ, РОЗВИТОК, ПРОСУВАННЯ, ІМІДЖ.

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

 

ВТО – Всесвітня туристична організація

дивись

дол. – долар

Державне регулювання економіки

інше

м. – місто

– мільйон

млрд. – мільярд

НТА – Національна туристична адміністрація

обл. – область

, роки

рисунок

століття

− так далі

− тому числі

таблиця

центр

тисяча

чол. – чоловік

ок

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

 

1.1. Сутність та особливості поняття індустрії туризму

Специфіка державного регулювання та підтримки розвитку індустрії туризму

 

ТУРИЗМУ

 

Ефективні методи державного регулювання міжнародного туризму в Україні

 

Дослідження стану та тенденції державного регулювання туристичного комплексу

 

.3. Моделі розвитку міжнародного туризму: зарубіжний досвід

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

 

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

85

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *