№36саба_

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 

»

» — ПДО 07

« Стоматология»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

 

: Дентальды имплантаттарды қолдана отырып ортопедиялық емдеуді жоспарлау және тәсілдері

 

   

Курс — 5

сабақ

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау ортопедиялық стоматология кафедрасының отырысында талқыланды

 

№19 Хаттама

 

 

 

Ортопедиялық стоматология кафедрасының

К.Д.Алтынбеков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Дентальды имплантаттарды қолдана отырып ортопедиялық емдеуді жоспарлау және тәсілдері

 

ақсаты:

Білімді төмендегі сұрақтар бойынша қалыптастыру

имплантаттардың құрылымдық ерекшеліктері;

имплантаттардың көрсеткіштері мен кері көрсеткіштері;

имплантация әдістері.

:

имплантацияға дайындалып жатқан науқастарды тексеру ерекшелігі;

науқасты тексеру және қосымша зерттеу тәсілдерін ұсыну.

:

жақ-бет жүйесінің барлық ерекшеліктерін ескере отырып имплантаттар түрін таңдай білуді қалыптастыру.

Студенттердің тақырыпты меңгеру уәждемесін (мотивациясын) қалыптасыру:

емдеу протоколы, документацияны енгізу.

Төмендегі сұрақтар бойынша құқықтық компетенцияны дамыту:

ортопедиялық ем барысында дентальды имплантатты қолдану тәсілдері және жоспарлау.

 

имплантаттардың конструктивті ерекшеліктері. Имплантаттарды қолданудың көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері, имплантация әдістері. Имплантацияға дайындалып жүрген науқастарды тексеру ерекшеліктерін қалыптастыру. Науқастарды тексеріп және керекті қосымша тексеру әдістерін жүргізу туралы кеңес беру. Жақ-бет жүйесінің барлық ерекшеліктерін ескере отырып имплантаттар түрін таңдай білуді қалыптастыру.

 

4. Тақырып бойынша негізгі сұрақтар:

Сүйекішілік имплантацияның теоретикалық негіздері.

Имплантацияда қолданатын жадиғаттар.

Имплантаттардың түрлері мен конструкциялары.

Имплантаттар дайындаудың технологиялық ерекшеліктері.

.

Имплантаттармен протездеуге дайындалып жүрген науқастарды тексеру ерекшеліктері.

Имплантация әдістері.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

сағат есебінде)

Сабақ сатылары

Сабақ сатыларының

құрамы

Оқыту әдістері

Бақылау әдістері (оқытушының таңдауы бойынша)

1

Кіріспе сатысы

Танысу, белгілеу тақырыппен, мотивациялық мінездемесімен, мақсаттары және міндеттерімен таныстыру.

2

Дайындық бақылауының деңгейі

Білім деңгейін анықтау

1.Ауызша сұрау

2Жазбаша сұрау

3. Қалыңдаған сұрау

4.Блиц-сұрау

5.Тестілеу

45

3

Негізгі саты

1. Дәрігер стоматолог ортопедтің жұмыс орнын дайындауын көрсетеді

 

 

Студенттер кіші топта (2-3 адам) науқасқа клиникалық тексеру жүргізеді (волонтерда).

Түсіндіру,

демонстрация, талдау, оқытушының жұмысын бақылау

Кіші топта жұмыс жасау

1.Коммуникативті дағдыларды тіке бақылау

100

 

Үзіліс

 

 

 

 

— жалғасы

1. Дәрігер стоматолог ортопедтің жұмыс орнын дайындауын көрсетеді

 

 

Студенттер кіші топта (2-3 адам) науқасқа клиникалық тексеру жүргізеді (волонтерда).

Түсіндіру,

демонстрация, талдау, оқытушының жұмысын бақылау

Кіші топта жұмыс жасау

1.Коммуникативті дағдыларды тіке бақылау

120

Сапаны бағалау сатысы

імді қорытынды бақылау

 

Жазбаша сұрау

2.Қалыңдаған сұрау

3.Блиц-сұрақ

4.Тестілеу

Кері байланыс құру

 

 

 

 

.

 

 

Келесі тақырып бойынша түсінік беру

 

 

 

Барлығы

 

 

 

335

минут

 

 

6. Әдебиеттер:

 

. — М., 1998.

Е.Н. Ортопедическая стоматология. — М., 1994.

в стоматологии: Методические рекомендации. — М., 1986.

О.Н. Зубные протезирование на имплантатах. — М., 1993.

 

Бақылау

Тест сұрақтары:

 

1. Имплантаттарды қолданып тіс протезінің құрылымына жатады:

тістің жағдайы

В) протез орнының типтері

С) имплантация әдістері

2. Толық тіссіз жақта сүйекасты қабылық имплантатты қолданғанда штиф арқылы қалай бекітіледі:

А) телескопиялық

В) құлыптық

С) магниттік жүйе арқылы бекіту

Д) қармалар арқылы

Е) аттачмендер

3. Тіс қатарының шектеулі ақауы кезінде протездің тіреушін немен алмастырады:

а тіреуші тістермен

а имплантаттар

С) имплантаттар және шектеулі тіс ақауында

Д) аттачмендермен

4. Жалпы және жергілікті кері көрсеткіштері жоқ, имплантаттарды қолданып ортопедиялық ем жүргізуге болатын науқастар:

А) шектеусіз (бір жақты және екі жақты)

іс қатарының ақауы.

В) толық тістердің болмауы

а бір тістің болуы

Д) тіс қатарының ауқымды шектеулі ақауы

 

 

Үш тілде глоссарий құрастыру (қазақ, орыс, ағылшын).

внутрикостная имплантация

винтовой имплантат

пластиночный имплантат

биосовместимость материала

5. 3Д томография

абатмент

остеоинтеграция

формирователь десны

9. открытые, закрытые ложки

имплантация

ізді имплантат

пластиналы имплантат

)

5. 3Д томография

абатмент

остеоинтеграция

8. қызылиекті қалыптастыру (формирователь десны)

9. ашық,жабық қасықтар

implantation

helix implant

Plate-implant

implant

3d tomography

Abutment

Osseointegration

shaper

spoon

periimplantitis

 

 

 

беті

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *